De liefde voor mekaar vieren en te midden familie en vrienden uitspreken dat twee mensen voorgoed bij mekaar horen en sámen verdergaan is een belangrijke stap.

Emmaüsgemeenschap/Rent-a-Priest mocht in het verleden honderden keren getuige zijn van dit wonderlijke gebeuren en het in goede banen leiden. We vinden het belangrijk dat het levensgevoel van het koppel aan bod komt en dat de teksten en liederen daar bij aansluiten.
Er wordt werk gemaakt van de gepersonaliseerde huwelijksgeloften en de zegen over het koppel wordt hen op het lijf geschreven.

Meer en meer wordt een beroep gedaan op onze organisatie voor de viering van huwelijksjubilea. Vaak houden koppels eraan om vóór het feest in dankbaarheid stil te staan bij de geleefde jaren. Soms kiest men ervoor om de huwelijksgeloften te hernieuwen.

Natuurlijk gaan wij ook graag voor in de viering van tweede verbintenissen.
Holebi’s die hun band willen vieren en laten zegenen zijn bij Emmaüsgemeenschap/Rent-a-Priest van meet af aan bijzonder welkom!

Richtprijs

Onze organisatie is niet gesubsidieerd zoals de kerk en sommige vrijzinnige organisaties. Wij moeten dus in eigen middelen voorzien, daarom vragen wij een bijdrage van:


300 euro
+ vervoerskosten (€ 0.35/km)


Voor een combinatie van een huwelijk met een ander ritueel kan een meerprijs gevraagd worden.

Extra’s zijn soms mogelijk:
bv. boekjes, geluidsinstallatie, tekstverwerking, …

Extra foto’s en inzage in ons werk

U vindt verschillende foto’s en teksten terug via onze sociale media. Via deze manier willen we u een beter kijk geven op onze manier van werken.