Steven

Creatief, hedendaags, eigentijds,... In een rijke traditie stappen.

Steven D'hoore

Beste bezoeker,

Ik wil hier graag een korte achtergrond van mezelf geven, daarna geef ik enkele persoonlijke opvattingen om te eindigen bij het belangrijkste aspect hoe leven en liefde zou kunnen gevierd worden.

Ikzelf heb een klassieke opleiding gehad in de godsdienstwetenschappen. Hierdoor heb ik een ruime kennis van verschillende godsdiensten en vooral in het Christelijke verhaal. Toch ben ik altijd gebeten geweest hoe we die klassieke zaken ook naar vandaag kunnen blijven vertalen, heel in het bijzonder dan voor rituelen. 
In mijn zoektocht naar wat echt belangrijk is merk ik dat het vertrekken van een hier en nu erg belangrijk is, dit met een zeer open houding en veel respect voor een grote diversiteit. Iets wat in vele gesprekken terugkomt is een geloof in de liefde – Liefde en het belang van verbondenheid. Dit zijn dan ook 2 kerngedachtes die ik graag heb laten verwerken op een kraag die ik bij elke viering aantrek. Hierop staat een hart omdat die liefde echt nog iets is wat vele mensen ervaren als iets waar ze echt kunnen in geloven. Liefde is de basis om bijvoorbeeld nieuw leven te hebben. Ikzelf hoop dan ook dat als er ergens een God is dat deze vooral Liefde is voor iedereen. Die verbondenheid stel ik voor door de vele kleuren op mijn kraag. Deze verwijzen naar een regenboog, alle mogelijke kleuren zijn van harte welkom bij vieringen. Een boog wordt meestal met pijl en boog geassocieerd, maar de regenboog is nu net iets wat omgekeerd werkt, het staat aan de hemel en toont voor mij een stuk bescherming. Als we al denken aan een verhaal dan verwijs ik graag naar de Ark van Noah, waarbij het besluit is: telkens je deze regenboog ziet mag je ervan op aan dat die grote Liefde met mensen op weg wil gaan.

Ik besluit dit blokje met een tekst van Huub Oosterhuis die voor mij een goede verwoording is over hoe we die Liefde kunnen zien.

Die mij droeg op adelaarsvleugels,
die mij hebt geworpen in de ruimte
en als ik krijsend viel,
mij ondervangen met uw wieken
en weer opgegooid.

Totdat ik vliegen kon,
op eigen kracht. 

(Huub Oosterhuis)

Volgens mij is de kunst van vieringen precies om in een traditie te staan en de gebruiken en symbolen van vroeger niet uit de weg te gaan omdat ze goede symbolen zijn. Wel probeer ik deze telkens in te passen in een taal die voor iedereen verstaanbaar is, zowel kinderen als volwassenen probeer ik bij de vieringen heel direct aan te spreken. En daarbij nog eens zoeken naar extra symbolen of mogelijkheden om het geheel nog wat meer te geven blijft een leuk zoeken waardoor ik doorheen de vele vieringen toch nooit 2 keer dezelfde viering heb en telkens een persoonlijke inbreng heb. Soms heb ik vieringen die gebaseerd zijn op andere godsdienstige gebruiken wat volgens mij een enorme rijkdom is. Het doet mij telkens weer nadenken over de essentie wat we vieren en hoe we het vieren.

Ik denk dat dit ook precies de kracht is van deze organisatie, rent a priest. Dat we met mensen een stukje willen op weg gaan op belangrijke momenten in het leven (net als bij de Emmaüsgangers), dat wij proberen luisteren naar jullie verhaal en de mensen waar we mee samen mogen werken af en toe een klankbord of een spiegel voorhouden doorheen verschillende vragen om zo te komen tot een viering waar iedereen voelt dat er iets gebeurt, iets wat moeilijk te vatten is in concrete taal.

Enkele voorbeelden van betrokkenheid van iedereen

  • Bij een doopviering maak ik graag gebruik van een groot kleurrijk doek waar iedere aanwezige rond komt te staan. Het kindje komt in het midden te liggen en zo dragen we hem of haar samen het leven in. Ondertussen zing ik nog de tekst van de adelaar die je hierboven vindt.
  • Het doopwater zegenen we ook samen met goede wensen, dit kan aan de hand van een bloemetje in het doopwater, drijfkaarsjes of steentjes.
  • Bij een huwelijk vind ik het belangrijk dat het vooral het verhaal van het koppel is dat centraal staat. Dit kan door getuigenissen, ikzelf schrijf ook telkens een toelichting bij de gekozen teksten, muziek en hun eigen verhaal.
  • Bij elk ritueel kan zeker ook gebruik gemaakt worden van (kleur)ballonnen, die we een betekenis geven door hier iets op te schrijven of aan te hangen, op het einde van de viering laten we deze ballonnen dan op terwijl we een wens doen.