Vera

Elk scharniermoment verdient de nodige aandacht. Wil je je geluk, liefde, verdriet, droom ... uitdrukken in een viering? Samen geven we betekenis aan jouw verhaal.

Vera Daniëls

Scharniermoment

Een nieuw leven, het begin of einde van een hoofdstuk in het leven ... Zo'n overgang van de ene naar de andere levensfase maakt emoties los. Het nodigt uit tot een viering of ritueel. Als gewezen lerares, voorganger en ritueelbegeleider maak ik graag tijd voor deze mooie en wonderlijke als voor moeilijke en moeilijke momenten in het leven. 

Samen geven we vorm aan datgene wat jij ervaart en waardevol vindt. We zoeken naar woorden en beelden om je verhaal uit te drukken. Sommige rituelen hebben een herkenbare, soms liturgische structuur. Andere zijn verrassend en nieuw van opbouw. 

Altijd kies ik voor een hedendaagse en verstaanbare taal. Creatieve inbreng, beelden en symbolen geven een extra dimensie. 

 

Reacties die me veel deugd deden

“Je ziet dat je het graag doet!” (een gast)

“Alle aanwezigen waren vol lof over jouw prestaties, zelfs mijn zeer katholieke bomma vond deze viering héél mooi …” (A.L.)

“Ik wil je graag bedanken voor je engagement. Het beantwoordt zeker aan een vraag die leeft bij de mensen vandaag.” (A.D.)

“Veel mensen vroegen of jij een vriendin van ons bent omdat je sprak alsof je ons goed kende.” (D en R)

“Je hebt al onze persoonlijke gedachten en wensen zo mooi naar voren gebracht en de delicate en emotionele onderwerpen subtiel aangepakt.” (S en K)

“Kleine W vertelt er nog steeds over, hij heeft het zelfs in de klas in geuren en kleuren uitgelegd.” (M.C.)

 

Iris 

Mijn persoonlijk symbool is een iris, een herinnering aan mijn overleden vader. De godin Iris was voor de Grieken de godin van de regenboog, een vrouwelijke boodschapper tussen goden en mensen, een brug tussen hemel en aarde.

De Chinese betekenis van iris is 'genegenheid'Ook dat gevoel keert terug in alle vieringen:

  • de tederheid voor een pasgeborene
  • de liefde van een bruidspaar
  • de affectie voor een dierbaar persoon
  • de genegenheid voor een overledene