Norbert

Door schoonheid, goedheid, verbondenheid, dankbaarheid, vrede en geluk voelbaar aanwezig te brengen tijdens uw viering , hopen we de kiem te koesteren waaruit een betere wereld kan groeien.

Norbert Bethune

Citaat

‘Op zondag 10 februari 2013 verzorgde priester Norbert Bethune de doopselviering van ons zoontje. We hebben dit toen in huiselijk sfeer laten doorgaan. Zowel wij, als ouders, als alle aanwezigen die dag waren heel positief over deze persoonlijke viering. Wij denken daar nog vaak aan terug. Ook bijzonder was dat ons zoontje gedoopt werd op onze eerste huwelijksverjaardag. Momenteel zijn wij zwanger van ons tweede kindje. We zouden heel graag ons tweede kindje ook laten dopen door Rent a Priest en in het bijzonder door Norbert Bethune. Ook deze keer zien wij een speciale datum voor ogen, zaterdag 10 februari 2018, onze zesde huwelijksverjaardag. Dit maakt dat onze beide kindjes thuis en op onze huwelijksverjaardag gedoopt zullen zijn. Wij zien dit als samenhorigheid, verbondenheid en warme gezellige huiselijkheid. Bij onze eerste ontmoeting bij Norbert thuis liet hij zich ons meteen goed thuis voelen. We zien hem als een warme aangename man die vieringen mooi en vooral met een eigen toets kan opluisteren. Ook met voldoende inbreng van ons. We zijn heel vroeg met het aanvragen met deze viering, maar dat is dan ook omdat we heel graag nog de beschikbaarheid van 10 februari zouden willen, alsook die van Norbert Bethune. Alvast bedankt! Vriendelijke groeten, Diederik en Nadia.’

Als priester van het bisdom Brugge heb ik mijn priesterschap altijd op een eigen wijze ingevuld.

Aandacht voor het verhaal van mensen stond en staat daarbij nog steeds centraal.

In mijn jeugd mocht ik voortrekker zijn bij de strijd voor de integratie van mensen met een handicap.

Ik was één van de eersten die er voor ijverde dat bejaarden en zieken zolang mogelijk in hun eigen omgeving konden blijven wonen. Zo zorgde ik ervoor, samen met een aantal mantelzorgers dat mijn chronisch zieke vader thuis kon blijven wonen. Dit was vermaatschappelijking  van zorg ‘avant la lettre’.

In 1978 werd ik benoemd als ziekenhuispastor in mijn geboortestad Tielt.

Bij mijn jarenlange dienst aan zieken ontdekte ik nog meer de rijkdom die in mensen schuilt. Ik vond het vooral belangrijk om in te gaan op hun vragen en hen ten dienste te zijn op de manier die voor hen betekenis had. Dit verschilde soms van het geen de kerk van mij verwachtte.

Ik ontdekte mijn dubbele roeping, enerzijds het priesterschap anderzijds mijn relationele roeping, het stichten van een gezin. Ik leerde mijn echtgenote kennen, we huwden en zijn de ouders van een 21 jarige adoptiedochter.

Door dat alles belandde ik méér en méér aan de rand van de kerk. 

Sinds 1992 ben ik lid van de werkgroep Mensrechten in de Kerk. We hebben heel wat doofpotten kunnen open leggen. En meegewerkt aan de erkenning en herstel van slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken.

Als door de kerk gebroodroofde gehuwde priester werd ik medestichter van Rent-a-Priest. Dit concept sloeg heel hard aan en zo werden randkerkelijke mensen bondgenoten voor wie we veel kunnen betekenen.

Het is evident dat al onze vieringen open staan voor iedereen,  ongehuwd of gescheiden, hetero of homoseksueel. Ieders waardigheid wordt gerespecteerd en we bannen elke vorm van discriminatie.

Ik woon op de grens tussen West en Oost - Vlaanderen en ben vooral in  deze twee procincies actief. 

Uw moment om te delen met uw genodigden

Een viering is een moment waarin u uw liefde deelt en bezegelt met elkaar en de mensen die voor u belangrijk zijn. In een doopviering staat uw kindje centraal. Zowel in een huwelijksviering als in een doopviering gaat het over jullie verhaal, hoe jullie naar elkaar of naar jullie kindje zijn toegegroeid. Er is plaats voor zoveel: de liefde, het geen jullie mooi en waardevol vinden bij elkaar, wat jullie reeds zien in jullie kindje.

In een viering komen jullie waarden en dromen aan bod. We werken samen aan een zinvolle viering, vaak met een vleugje humor maar steeds met diepgang.  

Waar mensen centraal staan en verbonden vieren is het Goddelijke, het hogere, dé liefde of hoe je dat diepere ook noemt aanwezig. In mijn vieringen komt het geloof ter sprake, maar op jullie manier. Geloven in elkaar, in de toekomst en in anderen is ook geloven.

In die zin verschillen onze vieringen van de traditionele kerkvieringen

JULLIE VIERING

De viering wordt altijd samen met jullie voorbereid. Jullie krijgen een tekstbundel waaruit jullie kunnen kiezen. Het is duidelijk dat jullie ideeën, teksten en muziek voorrang krijgen. Ik ben er om jullie bij te staan, om van jullie verhaal, jullie ideeën en dromen een mooi samenhangend geheel te maken. Ik bouw samen met jullie aan een viering met sprekende symbolen.

Familie of vrienden kunnen hun wensen uitspreken, kinderen worden bij het geheel betrokken.

Er is plaats voor een lach en een traan.

Reacties

  • Jongens, wat was dat intens. Veel belangrijke zaken zijn aan de orde gekomen ……groetjes, Raymond en Rachelle
  • Een heel mooie, sociale en familiale viering. Verder doen zo……………….Linde
  • Fantastisch! Helemaal warm, blij en liefdevol van geworden. Ik kon mijn lichtje van binnen voelen, jullie licht voelen en ’t zo samen delen met elkaar. Bedankt!
  • Fantastisch, modern en echt……………….Inge en Dominiek
  • Niet in een kerk, maar de viering was schitterend naar inhoud en beleving met veel waarden voor het leven.  ………………Rik en Rita.
  • Mooie dienst, mooi koppel dat we nu nog beter hebben leren kennen doorheen de viering. Mooie spontane en warme viering. Hou die warmte vast…………….Jan en Krista
  • Héél speciaal en verrassend…………..echt ons verhaal
  • Een schitterende viering, origineel, maar tot the point waar het werkelijk om draait. Veel succes………………Isabelle en Geert
  • Speciaal, ludiek en ontroerend gelijk.  ……………Doortje en Frans